Zespół

Innowacyjne Forum Medyczne zostało stworzone z myślą o szerokim spektrum zadań i kompetencji. By sprostać postawionym celom, konieczne było zbudowanie zespołu stworzonego z ludzi odpowiednio wykształconych, z istotnym dorobkiem naukowym oraz doświadczeniem. Ponadto wybitna kadra składająca się na zespół IFM, to ludzie zaangażowani w ciągły rozwój medycyny onkologicznej. Efekty ich wieloletniej pracy zna i docenia ogromna ilość specjalistów w zakresie leczenia onkologicznego na całym świecie. Dyskutowane na forum międzynarodowym, projekty i pomysły naszych pracowników są zawsze początkiem nowej jakości w leczeniu nowotworów, a autorytet jakim się cieszą jest naturalną konsekwencją ich dokonań.

IFM to wyjątkowa platforma wymiany wiedzy i doświadczeń, dzięki której prowadzone przez nasz zespół projekty mogą być stosowane w leczeniu o wiele szybciej niż zwykle. Nasz zespół ma niepowtarzalne przygotowanie formalne oraz wieloletnią praktykę, tak więc międzynarodowe i krajowe konsultacje przyspieszają cykl życia projektu – od fazy koncepcyjnej, do praktycznego zastosowania. Istotny jest również fakt, że różnorodność doświadczeń i materii, jakimi zajmują się pracownicy naszego zespołu IFM, jest dobrana w taki sposób, by były wobec siebie komplementarne, tworząc zespół w pełni i wszechstronnie wykwalifikowany. Ponadto – wpływa stymulująco na kreatywność i tworzenie nowych rozwiązań. Atmosfera towarzysząca świadomości wspólnego celu i determinacji w działaniu jest jednym z wyjątkowo istotnych elementów naszej pracy. Nieustannie prowadzimy poszukiwania rozwiązań i zastosowań nowych technologii, które przybliżą nas do osiągnięcia celu IFM.

 

WICHEREK LUKASZ

Prof. dr hab. n. med. Łukasz Wicherek

Prof. dr hab. n. med. Łukasz Wicherek to wybitny specjalista z zakresu ginekologii onkologicznej, ginekologii i położnictwa oraz immunologii klinicznej, który w zawodzie pracuje już od 16 lat.

Swoją wiedzę i doświadczenie zdobył pracując m.in. w Klinice Ginekologii i Niepłodności oraz Klinice Ginekologii i Onkologii w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

W 2009r. dr hab. med. Łukasz Wicherek, prof. UMK został kierownikiem Katedry i Kliniki Ginekologii Onkologicznej i Pielęgniarstwa Ginekologicznego Collegium Medicum UMK w Toruniu. Od tego roku, Prof. Wicherek koordynuje również Oddziałem Klinicznym Ginekologii Onkologicznym w naszym Centrum.

Od 2011 r. jest konsultantem w dziedzinie ginekologii onkologicznej dla województwa kujawsko-pomorskiego.

 

kowalewskijanusz_BOR3512 (Kopiowanie)

Prof. dr hab. med. Janusz Stanisław Kowalewski

Prof. dr hab. med. Janusz Stanisław Kowalewski to jeden z najwybitniejszych onkologów zajmujących się chirurgią klatki piersiowej w kraju. Od 31 lat pracuje nad udoskonaleniem dostępnych technik chirurgicznych w tej wąskiej specjalizacji.

Profesor pełni również zaszczytną rolę Sekretarza Zarządu Klubu Torakochirurgów Polskich.

Ponadto jego dorobek naukowy nie pozostawia wątpliwości co do szerokich kompetencji profesora – specjalizuje się on zarówno we wspomnianej już chirurgii klatki piersiowej, chirurgii ogólnej oraz organizacji ochrony zdrowia. Zarówno tytuł doktora, jak i habilitację uzyskał na Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Oprócz pracy w Centrum Onkologii w Bydgoszczy jest kierownikiem Katedry i Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów Collegium Medicum UMK.

Nominację profesorską otrzymał w dniu 15 grudnia 2008 roku już jako Koordynator Oddziału Klinicznego Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów w naszym Centrum Onkologii.

 

WOJCIECH ZEGARSKI

Prof. dr hab n. med. Wojciech Zegarski

W naszym zespole IFM jest również prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski – specjalista z 35-letnim doświadczeniem w zawodzie chirurga onkologicznego, a także osoba która najlepiej wytłumaczy i pozwoli zrozumieć działania profilaktyczne w zakresie onkologii. Od 2002 roku prof. Zegarski jest Kierownikiem Kliniki Chirurgii Onkologicznej Collegium Mediucm UMK.

Co ważne, Profesor pełni również wiele innych zaszczytnych funkcji; jest przewodniczącym Bydgosko-Toruńskiego Oddziału Towarzystwa Chirurgów Polskich, a także członkiem Rady Naukowej dwóch pism: Annales of Surgical Oncology oraz Cancer Surgery.

 

Makarewicz Roman

Prof. dr hab. n. med. Roman Makarewicz

Prof dr hab. n. med. Roman Makarewicz, to specjalista najwyższej klasy, szczycący się 25-letnim doświadczeniem zawodowym. Nominację na profesora nauk medycznych otrzymał 5 grudnia 2011 roku, będąc już Kierownikiem Katedry i Kliniki Onkologii i Brachyterapii Wydziału Lekarskiego Collegium Mediucm UMK. W latach 2003–2008 (przez dwie kadencje) pełnił funkcję prodziekana Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Bydgoszczy, a od 2004 roku Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu. W 2008 roku został mianowany pełnomocnikiem Rektora UMK ds. wdrożenia ujednoliconego programu nauczania onkologii „Modyfikacja i wdrożenie programu nauczania onkologii w polskich uczelniach medycznych”.

Jesteśmy dumni, że w naszym zespole jest Profesor, który jest autorem 109 prac pełnotekstowych zamieszczonych w czasopismach krajowych i zagranicznych, 2 prac popularnonaukowych, 21 rozdziałów w podręcznikach krajowych, 1 monografii (praca habilitacyjna), 77 prac w formie streszczeń, prezentowanych w kraju i za granicą na konferencjach, sympozjach i zjazdach naukowych. Jest on również redaktorem i współautorem 14 rozdziałów książki pt. „Brachyterapia HDR”.

W kontekście działalności naukowej zainteresowania profesora Makarewicza skupiają się przede wszystkim wokół onkologii ginekologicznej, brachyterapii HDR, nowotworów nerki, stercza i wiele innych.

 

IMG_2813

Dr hab. n. med. Marzena Lewandowska

Dr hab. n. med. Marzena Lewandowska przez wiele lat pracowała w licznych ośrodkach badawczych w kraju i na świecie w tym na Królewskim Uniwersytecie w Kopenhadze w Danii, w Międzynarodowym Centrum Inżynierii Genetycznej i Biochemii we Włoszech, a po obronie brytyjskiego doktoratu: w dwóch prestiżowych amerykańskich ośrodkach: Children Memorial Hospital w Chicago oraz Northwestern University Feinberg School of Medicine. Po wielu latach doświadczenia w zagranicznych ośrodkach badawczych postanowiła wrócić do Polski, by tu wykorzystać swoją wiedzę.

Dr Lewandowska w dużej mierze poświęca swoje projekty badawcze możliwościom leczenia raka prostaty. Doświadczenie w zagranicznych placówkach umożliwia jej zastosowanie w Polsce wiedzy tam zdobytej. W lipcu 2011 roku uruchomiony został jej autorski projekt, który dedykowany jest właśnie pacjentom z rakiem prostaty.

Dr Lewandowska przede wszystkim propaguje wprowadzenie zasady from bench to bedside, a więc połączenie pracy naukowej z praktyką lekarską. Zasada ta stosowana jest powszechna na całym świecie, a również w Centrum Onkologii jest jedną z ważniejszych zasad.

 

drMateuszWedrowski

Dr n. fiz. Mateusz Wędrowski

Dr n. fiz. Mateusz Wędrowski jest specjalistą w wąskiej dziedzinie laserów i optoelektroniki, które są dziedzinami wyjątkowo istotnymi z punktu widzenia leczenia nowotworów. Pracę naukową w IFM wzbogaca swoją wiedzą i doświadczeniem zdobytymi na wielu wyjazdach zagranicznych, zwłaszcza w Belgii, gdzie miał okazję pracować przy projektach wykorzystujących technologie bezpośrednio ze słynnego centrum technologii CERN.

Zdobytą wiedzę i doświadczenie dr Wędrowski postanowił wykorzystać w Polsce. Podjął współpracę z Centrum Onkologii, gdzie w Zakładzie Medycyny Nuklearnej realizuje wiele przełomowych projektów, dzięki którym diagnostyka nowotworów może być jeszcze skuteczniejsza i jednoznaczna.

Zainteresowania doktora Wędrowskiego skupiają się przede wszystkim wokół medycyny nuklearnej, a przede wszystkim obrazowanie PET pod kątem uzyskiwania coraz bardziej kompletnych informacji o nowotworach. Również wytwarzanie nowych znaczników wykorzystywanych przy badaniu leży w polu zainteresowania dra Wędrowskiego. Równie ważne są w tym zakresie techniki multimodalne, czyli skanery łączące w sobie kilka urządzeń, np. PET i MR.