Zintegrowany system AV i transmisji danych

Pobieranie i transfer danych medycznych wraz z plikami z badań diagnostyki obrazowej oraz planowania radioterapii z nowoczesnych systemów funkcjonujących Centrum Onkologii pozwoli w jednym miejscu na szeroko zakrojoną działalność konferencyjno-szkoleniową.

Celem Innowacyjnego Forum Medycznego jest ciągły udział w działaniach edukacyjnych. Dlatego też w ramach struktur IFM zapewniony jest kompleksowy system wymiany informacji klinicznych, naukowych i edukacyjnych.

IFM wyposażone jest w sale wykładowe i konferencyjne, w których udostępniamy nowoczesne systemy obrazowania i wymiany informacji na wielu różnych płaszczyznach, zwłaszcza audiowizualnej. Przewidziano również infrastrukturę pod szkolenia zdalne, obejmującą niezbędny sprzęt oraz oprogramowanie umożliwiające wspólne korzystanie z dokumentów czy wysokiej jakości połączenie pomiędzy uczestnikami szkolenia. Zależy nam by było ono jak najwyższej jakości, by przekaz był dobrze słyszalny, a obrazowanie widoczne w najwyższym możliwym standardzie. Takie połącznie, będzie możliwe przez łącze ISDN PRI (cyfrowe połączenie telekomunikacyjne), których dostawcami są krajowi operatorzy telekomunikacyjni. W tym celu wykorzystywany jest serwer wideokonferencyjny, dzięki któremu uczestnicy mogą być w wielu punktach jednocześnie, co nie zmienia jakości przekazu.Ponadto, będzie również możliwe połączenie w sieci IP (sieci lokalne i rozległe korporacyjne sieci komputerowe).

Systemy informatyczne przygotowane są pod rejestrację obrazu z kamery (np. obraz wykładowcy), a także dźwięku, prezentacji typu PowerPoint czy wizualizer, a także prezentację tekstów i obrazów. Zawartość archiwizowanych materiałów będzie rejestrowana na serwerze, a następnie może być utrwalona na nośnikach danych oraz publikowana na naszej stronie.

Urządzenia posiadają własny system zarządzania przez strony www, które umożliwią zmianę ustawień, wykonywanie diagnostyki i zestawienie połączenia zdalnego. Ponadto istnieje możliwość archiwizacji spotkań w postaci elektronicznej lub analogowej poprzez podłączenie urządzenia nagrywającego (np. serwera streamingu czy wideo). Część z tych materiałów będzie również udostępniona szerokiemu gronu odbiorców.

Moduł konferencyjno-szkoleniowy

Moduł ten został stworzony z myślą o kształceniu przeddyplomowym i podyplomowym studentów i personelu medycznego. Dzięki zastosowanej technologii multimedialnej możliwe jest prowadzenie wykładów i szkoleń online, a także prowadzenie międzynarodowych wideokonferencji w czasie rzeczywistym – nadal w doskonałej jakości. Wyposażeniem tego modułu będzie również system ściany wizyjnej LCD, który jest wielkoformatowym sposobem prezentacji treści (wideo, obrazów, dokumentów). Ponadto w skład systemu wchodzą również interaktywne wyświetlacze ciekłokrystaliczne zintegrowane z miejscami siedzącymi słuchaczy obecnych w IFM.

Laboratoria Obrazowania i Wymiany Informacji

Jest to kolejny przewidziany w platformie edukacyjnej moduł, stworzony z myślą o zajęciach warsztatowych i ćwiczeniach praktycznych. Dostępny jest zarówno dla studentów, jak i pracowników medycznych w trakcie nauk podyplomowych. Również i w tym module będzie możliwość jednoczesnego prowadzenia telekonferencji, niezależnie od głównej sali Modułu konferencyjno-szkoleniowego. Niemniej jednak, na potrzeby możliwych dużych grup słuchaczy, przewidziano możliwość połączenia pomiędzy modułem laboratoryjnym, a wspomnianą salą główną.

Wyjątkową technologią w IFM są tablice interaktywne. Ich funkcjonalność nie ogranicza się jedynie do wyświetlania i edytowania dokumentów (obrazów, prezentacji, arkuszy kalkulacyjnych), lecz przewiduje również możliwość spontanicznego rysowania, bez konieczności użyci pióra interaktywnego. Technologia ta jest połączona bezpośrednio z głównym systemem wymiany danych.

System tłumaczeń symultanicznych

W związku z tym, że nasze Innowacyjne Forum Medyczne jest instytucją o charakterze międzynarodowym, istotny jest również dostęp do informacji w innych niż polski języku. Do tego powołany został Zespół Koordynacji Informacji Zintegrowanej, który odpowiedzialny jest za udostępnienie materiałów w czasie rzeczywistym obcojęzycznym uczestnikom seminariów i konferencji. Przewidziany system dystrybucji tłumaczeń zakłada możliwość wyboru dowolnego języka, na który przekaz jest przekładany. Istotnym parametrem w tej materii, jest dostarczenie transmisji dźwięku do odbiorców w dokładnie tej samej formie i jakości, w jakiej został on dostarczony do systemu.

Dzięki temu IFM chce poszerzać możliwości interpretacji i realizacji wykładów (w ramach szkoleń, konferencji, warsztatów czy seminariów), a także dotarcie do szerszego grona odbiorców. Chcemy podkreślić, że międzynarodowy dyskurs prowadzony w IFM jest podstawową wykładnią sukcesu placówki.

Połączenie z siecią informatyczną Centrum Onkologii

Oba wymienione powyżej moduły połączone są z systemami informatycznymi funkcjonującymi obecnie w Centrum Onkologii, a są to:

  • MEDINF
  • PACS
  • ARIA
  • Hurtownia Danych
  • system wizyjny zainstalowany na salach operacyjnych

Przykładowo studenci i pracownicy naukowi oraz medyczni będą mieli możliwość pośredniego uczestnica w wielu operacjach przeprowdzanych laparoskopowo z udziałem systemu da Vinci. Osoby uczestniczące w wymianie danych i informacji medycznych będą również mieli możliwość edukacji w zakresie obserwacji procesu planowania leczenia. Z pełnym opisem i uzasadnieniem podjętych przez pracowników Centrum Onkologicznego decyzji, będą w stanie samodzielnie wykształtować w sobie umiejętność wrażliwego reagowania na wyniki diagnostyczne pacjentów. Odejście od modelu tradycyjnego, gdzie opisywane są przypadki podręcznikowe, ma na celu zapewnienie namiastki praktyki lekarskiej i wyczucia, które doświadczeni lekarze onkolodzy nabywają w ciągu wielu lat działalności zawodowej. Wspomniany system zapewnia również wyjątkową platformę komunikacyjną pomiędzy studentami a lekarzami, gdzie transfer wiedzy jest kluczowym pojęciem, które chcemy i będziemy wspierać.