Programy leczenia skojarzonego

W leczeniu nowotworów, wyjątkowo istotny jest etap diagnostyki, ponieważ od odpowiedniej oceny stanu zdrowia pacjenta oraz ewentualnego zaawansowania choroby zależy cała struktura leczenia. W jaki sposób – i czy w ogóle – zostaną połączone metody takie jak radioterapia, chemioterapia, czy też chirurgia onkologiczna: o tym decyduje lekarz prowadzący po otrzymaniu wszelkich niezbędnych informacji.

Radioterapia onkologiczna ma jednak w leczeniu skojarzonym szczególną rolę, co wynika z najnowocześniejszych technologii stosowanych na całym świcie. Radioterapia jest również niezbędna przy ocenie typu, lokalizacji oraz stopnia zaawansowania zmienionych chorobowo komórek.

Innowacyjne Forum Medyczne w wyznaczonych celach działania ma również opracowywanie nowych strategii leczenia, w których radioterapia odgrywa rolę wyjątkowo istotną. Dlatego też badania skupione wokół tej dziedziny są nie tylko liczne, ale i bardzo różnorodne. Obecnie IFM pracuje w szczególności nad możliwościami zastosowania takich technologii, jak:

  • System OBI – Zintegrowany System Obrazowania Rentgenowskiego On-Board Imager z opcją tomograficzną Cone Beam CT o najwyższej rozdzielczości i prędkości obrazowania oraz automatyczną korekcją ułożenia pacjenta (CBCT-IGRT).
  • Moduł RapidArc – wykorzystywany do planowania terapii w technice Volumetric Modulated Arc Therapy (VMAT) z wysokoenergetycznym akceleratorem wyposażonym w radioterapeutyczny system pozycjonowania pacjenta i kolimator wielolistkowy. Należy podkreśli, że obecnie jest to najnowocześniejsza oraz najbardziej precyzyjna technika obrotowa radioterapii.
  • Radioterapia 4D – jest to technika radioterapii uwzględniająca ruchomość oddechową pacjenta. Wprowadza ona w dotychczasową praktykę synchronizację promieniowania z ruchami klatki piersiowej przy oddychaniu.
  • Millennium MLC 120 – kolimator wielolistkowy o najwyższej precyzji kształtowania pola terapeutycznego.
  • Tomoterapia – technologia polegająca na zintegrowaniu skanera CT (wizualizującego pozycję i kształt ciała pacjenta z akceleratorem terapeutycznym o ruchomym gantry, generującym wiązkę terapeutyczną krążącą wokół pacjenta) i napromienianiu kolejnych warstw.
  • Radioterapia w skojarzeniu z hipertermią – Radioterapia w skojarzeniu z hipertermią – technika leczenia, pozwalająca na miejscowe ograniczenie podniesienia temperatury  (ograniczenie wzrostu temperatury) w obszarze niektórych nowotworów. Dzięki temu guz zwiększa swoją promieniowrażliwość. Zastosowanie hipertermii pozwala na utrzymanie tej samej wartości promieniowania przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności leczenia.
  • Radioterapia śródoperacyjna – technika leczenia, wykorzystująca dzisiejszą technologię radioterapeutyczną  już w trakcie przeprowadzania operacji, co może mieć znaczny wpływ na jej skuteczność.
  • CyberKnife – system,  służący do niszczenia guzów mózgu, płuca, nerek, wątroby, a także trzustki. Dokładność systemu określa się na 0,7 do 0,3 mm. CyberKnife używa nieinwazyjnych technik lokalizacji guza na podstawie analizy obrazu oraz robota obsługującego cały proces operacyjny.

Zespół naszego Forum jest zaangażowany w badania nad powyższymi metodami i systemami, które tworzą znajdującą się na światowym poziomie technologię. Ich obecność będzie zatem możliwa również w Polsce. Dzięki bezpośredniemu i szybkiemu transferowi wiedzy, który możliwy jest dzięki platformie edukacyjnej i konsultacyjnej stworzonej przez IFM, nasz Zespół realizuje projekty w sposób efektywny oraz całkowicie nieprzerwany.