Innowacje w diagnostyce

Diagnostyka jest wyjątkowo istotnym elementem medycyny onkologicznej. Od trafnej diagnozy i odpowiednio wczesnego wykrycia zmian nowotworowych w organizmie całkowicie zależy zintegrowana metoda leczenia, a od niej z kolei – ostateczny efekt terapii.

W Innowacyjnym Forum Medycznym nasz zespół zajmuje się również realizacją projektów dotyczących diagnostyki, w szczególności zaś diagnostyki obrazowej i radiologicznej.

Wdrożenie innowacyjnych technologii z zakresu diagnostyki rozpoczęło się od poszerzenia działalności istniejącego już Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej w Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Pracujący w zespole specjaliści mają ogromny wpływ na kształt projektów oraz ścieżkę ich rozwoju. Jako pierwszą fazę realizacji Zespół IFM wybrał:

  • monitorowanie leczenia guzów małoinwazyjnymi metodami
  • leczenie chemiczne dotętnicze
  • embolizacje naczyń w leczeniu nowotworów
  • tworzenie nowych procedur radiologii interwencyjnej i endoskopowej.

Innowacyjne Forum Medyczne działa również w ścisłej współpracy z Zakładem Diagnostyki Nuklearnej na polu wykorzystania technik pozytnowej tomografii emisyjnej (PET) w procesie diagnostycznym. Już dziś Centrum Onkologii wyposażone jest w najnowocześniejszą aparaturę w kraju i na co dzień udoskonala znane już techniki diagnostyczne. Na szczególną uwagę zasługuje tu fakt, że Centrum jako pierwsze w Polsce zaczęło stosować PET-CT, jako nowoczesne i wyjątkowo skuteczne narzędzie w diagnostyce onkologicznej.

Jak wynika z przeprowadzonych przez IFM badań, problemem polskich ośrodków onkologicznych jest niewystarczający dostęp do badań PET, a także konieczność wyznaczania odległych terminów badań czekających pacjentów. To, co jednak jest kluczowym problemem, to nie brak technologii obecnej w danym ośrodku, lecz stały dostęp do wystarczającej ilości radiofarmaceutyków, wykorzystywanych właśnie przy badaniu przy pomocy PET-CT. Obecnie w Polsce funkcjonują tylko dwa ośrodki produkcji radioznaczników, a konieczność sprowadzania ich z zagranicy w dużym stopniu ogranicza dostęp do tego rodzaju badań.

Zakład Medycyny Nuklearnej, z którym współpracuje IFM jest wyposażony nie tylko w technologię PET-CT, lecz również w laboratorium, w którym tworzone są znaczniki węglowe i fluorowe, a więc te, które do tego rodzaju badań wykorzystywane są coraz częściej.

IFM ma na celu poszerzenie wachlarza innowacji diagnostycznych, dlatego nasz Zespół pracuje nad możliwościami rozwoju dostępnych dziś technologii. Warunkiem wykorzystania współczesnych osiągnięć diagnostyki medycznej jest łączenie dostępnych technik poprzez tworzenie technologii hybrydowych. Niepodważalny sukces techniki PET-CT spowodował entuzjazm naukowców oraz nieustającą pracę nad szczegółowym opracowaniem techniki PET-MRI. Jest to pozytonowa tomografia emisyjna oparta o rezonans magnetyczny. PET-MRI pozwala na precyzyjną analizę morfologiczno-czynnościową, a także wprowadzi do diagnostyki połączone wskaźniki funkcjonalnego i spektralnego MRI z molekularnym obrazowaniem dostępnym w PET już dziś.

Dzięki tej najnowocześniejszej obecnie technologii rejestrowany obraz jest w pełni trójwymiarowy, pomiar dokładniejszy, a wyniki badania bardziej jednoznaczne. Innowacyjne Forum Medyczne pracuje między innymi nad możliwościami zastosowania tej technologii w Polsce, między innymi w Centrum Onkologii.