Innowacje w chirurgii

Chirurgia onkologiczna jest – obok radio- i chemioterapii – jedną z najskuteczniejszych metod leczenia schorzeń nowotworowych. Bardzo często obie pozostałe metody są wobec chirurgii uzupełniające, zapewniając całkowite wyeliminowanie zmienionych nowotworowo komórek pozostałych po zabiegu chirurgicznym. W przypadku, gdy w leczeniu schorzenia stosuje się więcej niż jedną metodę, mówimy o leczeniu skojarzonym.

Innowacyjne Forum Medyczne działa w obszarze opracowywania coraz nowocześniejszych metod chirurgii, ze szczególnym uwzględnieniem metod małoinwazyjnych.

Należy podkreślić, że w krajach wysokorozwiniętych tego rodzaju techniki są znacznie bardziej popularne niż w Polsce, pomimo dostępu do niezbędnej technologii. W Europie Zachodniej procent wykonywanych laparoskopowo zabiegów chirurgicznych to około 20% – w Polsce nadal mniej niż 1%. Dlatego też, w opinii Zespołu IFM – dla medycyny onkologicznej w Polsce tematem wyjątkowo istotnym jest możliwie szybkie zbliżenie się do europejskiego poziomu.

Przykładem nowoczesnej technologii laparoskopowej, która wykorzystywana jest na dużą skalę, jest robot da Vinci. Połączenie niskiego stopnia inwazyjności operacyjnej z doskonałą precyzją i inteligentnym systemem poruszania się, daje w efekcie narzędzie, wyznaczające najwyższy standard innowacyjności w tej dziedzinie medycyny. Należy podkreślić, że ten system chirurgiczny jest obecnie najbardziej zaawansowaną platformą chirurgiczną na świecie.

Stworzony początkowo na zamówienie amerykańskiego Pentagonu, obecnie służy w setkach szpitali na całym świecie. Pierwsza operacja przeprowadzona za pomocą robota da Vinci odbyła się w roku 1997. Dziś w Europie Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych, jest popularną metodą leczenia niektórych schorzeń, również onkologicznych – zwłaszcza związanych z przewodem pokarmowym i układem moczowo-płciowym.

Innowacyjne Forum Medyczne pracuje nad umożliwieniem przeprowadzania operacji za pomocą robota da Vinci w naszym kraju na znacznie większą niż dotychczas skalę. Pozwoli to na zwiększenie bezpieczeństwa przeprowadzanych operacji (znaczne obniżenie ryzyka powikłań, krwotoków i innych skutków ubocznych), a także wyraźnie zwiększy skuteczność przeprowadzanych zabiegów. Nasz Zespół koncentruje się nie tylko na popularyzacji tego narzędzia, lecz również na edukacji lekarzy i studentów w zakresie prawidłowej obsługi tego rodzaju technologii. Dzięki temu nowa kadra medyczna, oswojona z laparoskopowymi metodami leczenia nowotworów, będzie skłonna w dużo większym niż dotychczas stopniu wykorzystywać dostępne metody chirurgiczne.