Farmakoekonomika i Data Mining

Farmakoekonomika

W przypadku wszelkich działań związanych z medycyną onkologiczną – czy mówimy o diagnostyce, leczeniu, profilaktyce, czy też o prowadzonych projektach badawczych – niezwykle istotne jest możliwie najbardziej efektywne korzystanie z informacji. Wszelkie dane, zwłaszcza zaś dane medyczne, powinny podlegać zestawowi analiz, których fachowa nazwa to analizy farmakoekonomiczne.

Ta dziedzina naukowa umożliwia racjonalny wybór pomiędzy alternatywami terapeutycznymi, a jednocześnie staje się narzędziem przydatnym wielu osobom decyzyjnym. Z dokonań farmakoekonomiki, a więc elementarnej i efektywnej analizy danych medycznych – korzystają przede wszystkim sami lekarze, lecz również kierownicy aptek szpitalnych, dyrektorzy szpitali oraz decydenci w instytucjach płatniczych.

Zastosowanie zintegrowanego i w pełni automatycznego systemu komputerowego uwzględniającego wydawanie pacjentowi leków, a także monitorowanie ordynacji lekarskiej, to podstawowe warunki, których spełnienie umożliwia w pełni wykorzystanie możliwości, jakie daje analiza farmakoekonomiczna.

Data Mining

Coraz szersze zastosowanie informacji medycznej, a także ciągły przyrost ich ilości sprawia, że do zasobów elektronicznej dokumentacji medycznej trafia ogromna ilość danych. Tymczasem jednak samo posiadanie tychże zbiorów nie jest jeszcze równoznaczne z efektywnym ich wykorzystaniem. Nie od dziś wiadomo, że najważniejszą wartością XXI. wieku jest informacja, jednak to, co sprawia, że jest ona wartościowa, to umiejętność jej wykorzystania. Dopiero umiejętne przetworzenie tych informacji daje możliwość kreowania realnej, nowej wiedzy, a także dostarcza zwrotny raport z wprowadzonych zmian.

Dysponowanie kompleksowymi i aktualnymi informacjami daje nam możliwość najbardziej rzetelnego spojrzenia na obecną sytuację w wielu dziedzinach medycyny onkologicznej. Dzięki procesom Data Minigu, mamy możliwość przeprowadzania pełnej analizy badawczo-naukowej, której wyniki bezpośrednio wpływają na tok projektów. Ponadto jest to niezbędne przy rozwoju każdej organizacji, zwłaszcza medycznej.

Celem nadrzędnym zastosowania systemu Data Minig jest stałe podnoszenie jakości usług medycznych, co jest bezpośrednim efektem profesjonalnej analizy danych. Centrum Onkologii wykorzystuje tego rodzaju analizy do zwiększania komfortu pacjentów, a także zwiększaniu skuteczności leczenia onkologicznego, jakie jest dziś stosowane.

Innowacyjne Forum Medyczne pracuje nad wdrożeniem narzędzi służących do Eksploracji Danych Medycznych. Dzięki temu będzie możliwe powstanie profesjonalnej platformy analityczno-badawczej, która będzie zapewniać interdyscyplinarną współpracę lekarzy, informatyków, naukowców, a także wielu innych specjalistów zarówno ze struktur Centrum Onkologii, jak i IFM.

Platforma, którą opracowujemy wykorzystuje bazy, repozytoria i hurtowanie danych, a także wiele narzędzi analitycznych takich jak Online Analytical Processing (OLAP) oraz Data Minig. Zespolenie wszystkich przewidzianych funkcji w jednym intuicyjnym interfejsie przyspieszy realizację prowadzonych projektów, a także wpłynie bezpośrednio na zarządzanie finansami szpitala, analizy farmakoekonomiczne, o których pisaliśmy wcześniej.

Podstawowym zadaniem Data Minigu jest zwiększenie efektywności leczenia onkologicznego. W tym celu poszukiwane są korelacje pomiędzy takimi danymi, jak demograficzne, laboratoryjne, genetyczne, patomorfologiczne, dotyczące przebytych chorób, proceduralne, dotyczące rozpoznań i wyleczalności. Oprócz tego, do analizy niezbędne są osobiste dane pacjenta, takie jak jego płeć, masa, wiek, nałogi i wiele innych. Pozornie nieistotne mogą mieć ogromny wpływ na rozpoznanie tendencji, a to z kolei – ma bezpośredni wpływ na tworzenie praktyk prewencyjnych, dzięki którym zmniejszy się zachorowalność na nowotwory.

Ponadto, dzięki zastosowaniu Data Minigu jesteśmy w stanie w sposób bardzo szczegółowy śledzić wszelkie tendencje czy korelacje w radiologii i chemioterapii pomiędzy dawkami, metodami, okresem leczenia, różnorodnością grup pacjentów – a skutecznością całej terapii.

Pozostałe cele Data Minigu, to:

  • Usprawnienie opieki nad pacjentami
  • Redukcja kosztów funkcjonowania szpitala
  • Usprawnienie sterowania procesami podejmowania decyzji
  • Śledzenie trendów w medycynie
  • Kontrolę HR w Centrum Onkologii
  • Stworzenie możliwości współpracy z międzynarodowymi ośrodkami stosującymi DM
  • Poprawę wydajności administracyjnej
  • Zwiększenie efektywności leczenia.

Istnieje jeszcze wiele innych zalet, które można wykorzystać przy eksploracji danych za pomocą Data Mining. Przede wszystkim jest to badanie hipotez potwierdzonych praktyką lekarską, ale słabo udokumentowanych w piśmiennictwie naukowym. Często jest to utrudnione ze względu na trudności przeprowadzenia badań, ich długi okres przebiegu, a także rzadkość występowania danego schorzenia lub procedury.