Projekty

IFM7

Programy leczenia skojarzonego

W leczeniu nowotworów, wyjątkowo istotny jest etap diagnostyki, ponieważ od odpowiedniej oceny stanu zdrowia pacjenta oraz ewentualnego zaawansowania choroby zależy cała struktura leczenia. W jaki sposób – i czy w ogóle – zostaną połączone metody takie jak radioterapia, chemioterapia, czy też chirurgia onkologiczna: o tym decyduje lekarz prowadzący po otrzymaniu wszelkich niezbędnych informacji. Radioterapia onkologiczna ma…

czytaj dalej

IFM5

Innowacje w diagnostyce

Diagnostyka jest wyjątkowo istotnym elementem medycyny onkologicznej. Od trafnej diagnozy i odpowiednio wczesnego wykrycia zmian nowotworowych w organizmie całkowicie zależy zintegrowana metoda leczenia, a od niej z kolei – ostateczny efekt terapii. W Innowacyjnym Forum Medycznym nasz zespół zajmuje się również realizacją projektów dotyczących diagnostyki, w szczególności zaś diagnostyki obrazowej i radiologicznej. Wdrożenie innowacyjnych technologii…

czytaj dalej

IFM10

Zintegrowany system AV i transmisji danych

Pobieranie i transfer danych medycznych wraz z plikami z badań diagnostyki obrazowej oraz planowania radioterapii z nowoczesnych systemów funkcjonujących Centrum Onkologii pozwoli w jednym miejscu na szeroko zakrojoną działalność konferencyjno-szkoleniową. Celem Innowacyjnego Forum Medycznego jest ciągły udział w działaniach edukacyjnych. Dlatego też w ramach struktur IFM zapewniony jest kompleksowy system wymiany informacji klinicznych, naukowych i…

czytaj dalej

IFM4

Innowacje w chirurgii

Chirurgia onkologiczna jest – obok radio- i chemioterapii – jedną z najskuteczniejszych metod leczenia schorzeń nowotworowych. Bardzo często obie pozostałe metody są wobec chirurgii uzupełniające, zapewniając całkowite wyeliminowanie zmienionych nowotworowo komórek pozostałych po zabiegu chirurgicznym. W przypadku, gdy w leczeniu schorzenia stosuje się więcej niż jedną metodę, mówimy o leczeniu skojarzonym. Innowacyjne Forum Medyczne działa w…

czytaj dalej

IFM13

Farmakoekonomika i Data Mining

Farmakoekonomika W przypadku wszelkich działań związanych z medycyną onkologiczną – czy mówimy o diagnostyce, leczeniu, profilaktyce, czy też o prowadzonych projektach badawczych – niezwykle istotne jest możliwie najbardziej efektywne korzystanie z informacji. Wszelkie dane, zwłaszcza zaś dane medyczne, powinny podlegać zestawowi analiz, których fachowa nazwa to analizy farmakoekonomiczne. Ta dziedzina naukowa umożliwia racjonalny wybór pomiędzy…

czytaj dalej