Obszary

Innowacyjne Forum Medyczne zostało stworzone w oparciu o koncepcję skupioną wokół człowieka. Humanistyczne podejście, którego fundamentami jest wiedza i doświadczenie stwarzają platformę, która staje się katalizatorem zmian w medycynie onkologicznej. Innowacyjne technologie opracowywane w oparciu o doświadczenie wielu wybitnych naukowców i praktykujących lekarzy są narzędziem, które pozwala nam coraz skuteczniej walczyć z nowotworami złośliwymi.

Obszar: CZŁOWIEK

Wszystkie do tej pory opracowane techniki leczenia mają jeden nadrzędny cel, jakim jest całkowite wyleczenie. Pacjent zawsze był i będzie w centrum naszej uwagi, ponieważ to w odpowiedzi na potrzeby chorego tworzone są nowe rozwiązania, innowacyjne technologie i coraz bardziej skuteczne metody terapii.

Projekty, które prowadzone są w Innowacyjnym Forum Medycznym, niezależnie od rodzaju terapii, jakiej dotyczą – zawsze biorą pod uwagę czynniki związane z samym Pacjentem. Wpływ danej metody na funkcjonowanie pozostałych elementów organizmu człowieka, jego samopoczucie po terapii, skutki uboczne, a także – oczywiście – ostateczną skuteczność.

Co istotne. Badania w zakresie projektów nie są opracowywane w izolacji, lecz – dzięki bliskiej współpracy z lekarzami z Centrum Onkologii – przygotowywane są w oparciu o konsultacje zarówno z personelem medycznym, jak i z samymi Pacjentami. To, w jaki sposób Pacjent reaguje na przedstawione koncepcje i co ma na ich temat do powiedzenia, jest dla prowadzących projekt nieocenionym źródłem wiedzy. Wynik konsultacji albo potwierdza, że idziemy w dobrym kierunku – albo przeciwnie, wyznacza nową ścieżkę.

Obszar: INNOWACYJNE TECHNOLOGIE

W leczeniu nowotworów można wydzielić trzy podstawowe typy terapii: radioterapia, chemioterapia oraz chirurgia onkologiczna. Często mówi się o tak zwanym leczeniu skojarzonym, który polega na odpowiednim łączeniu tych terapii w taki sposób i w takiej kolejności, by były dla Pacjenta najbardziej efektywne i możliwe najmniej inwazyjne.

W opracowywaniu nowych metod leczenia, a także unowocześniania tych, które już dzisiaj znamy, pomagają projekty prowadzone w IFM. Technologie stosowane w dzisiejszej medycynie onkologicznej są na ten moment bardzo zaawansowane. Zwłaszcza Centrum Onkologii w Bydgoszczy jest placówką, dla której innowacyjność jest priorytetem, o czym świadczy pierwsze w Polsce urządzenia do pozytonowej tomografii emisyjnej (PET), z których zaczęło korzystać Centrum Onkologii w 2003 roku.

Opracowywane w ramach IFM projekty – dzięki możliwościom konferencyjnym Forum – konsultowane są ze specjalistami na całym świecie. IFM działa we współpracy z wiodącymi na świecie ośrodkami onkologicznymi, co wpływa bezpośrednio na szybki transfer wiedzy i innowacji technologicznych. Liczne videokonferencje, konsultacje jednostkowe i kongresy umożliwiają międzynarodową wymianę doświadczeń, a także udział zespołu IFM w interdyscyplinarnych projektach naukowo-badawczych prowadzonych na całym świecie.

Obszar: WIEDZA I EDUKACJA

Innowacyjne Forum Medyczne w sposób aktywny wspiera edukację medyczną w kierunku onkologii. Pomiędzy Centrum Onkologii, IFM a wyższymi uczelniami medycznymi została nawiązana ścisła współpraca, która zapewnia możliwie najwyższy poziom kształcenia specjalistycznego. W sposób najbliższy Centrum oraz IFM współpracują z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym oraz Collegium Medicum w Bydgoszczy. Profesjonalna dydaktyka przeddyplomowa oraz dokształcające zajęcia dla doktorantów (w tym – w zakresie fizyki i technologii biomedycznej) to tylko część szerokiej oferty w zakresie edukacji.

Warto również podkreślić, że Centrum Onkologii w Bydgoszczy jest jedynym w kraju ośrodkiem, który prowadzi pełnoprofilowe zajęcia dydaktyczne dla studentów medycyny oraz kursy kwalifikacyjne do specjalizacji. Innowacyjne Forum Medyczne zostało stworzone również w celu poszerzania i unowocześniania możliwości kształcenia kadry medycznej nowej generacji.