Cele

Innowacyjne Forum Medyczne powstało z myślą o intensywnym rozwoju medycyny, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów onkologicznych. Nowotwór jest jedną z najpoważniejszych chorób cywilizacyjnych XXI wieku, w Polsce to obecnie jedna z najczęstszych przyczyn zgonów, zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet. Pomimo wzrostu nakładów na ochronę zdrowia w Polsce (obecny budżet Narodowego Funduszu Zdrowia to 2,5-krotność budżetu z 1999 roku) nie obserwuje się znaczących postępów we wczesnym wykrywaniu i leczeniu nowotworów w naszym kraju.

Chcąc przeciwdziałać temu zjawisku, Centrum onkologii stworzyło struktury IFM.
Podstawowym celem, jaki twórcy IFM wyznaczyli, jest zwiększenie dostępności najbardziej nowoczesnych technologii w leczeniu nowotworów. Centrum Onkologii w Bydgoszczy, które jest kolebką IFM, posiada wysoce wykwalifikowaną kadrę specjalistów, działających zarówno na polu teoretycznym, jak i praktycznym. IFM stanie się dla nich platformą wspólnych badań, prezentowania pomysłów i konsultowania opracowywanych koncepcji.

Drugim, lecz równie ważnym celem, jest poprawa wskaźników długości przeżycia osób chorujących na raka. EUROCARE-4 podaje dane statystyczne, według, których w Polsce z osób chorujących na nowotwór złośliwy przeżywa 38,6%, natomiast obecny poziom w Europie Zachodniej, to 50,6%. Wyeliminowanie tego rozdźwięku, a wręcz zwiększenie przeżywalności ponad poziom europejski, jest absolutnym priorytetem IFM. Innowacyjne Forum Medyczne zapewni transfer nowoczesnych technologii pomiędzy Centrum Onkologii, a ośrodkami onkologicznymi w Europie i na świecie. Wdrażanie w praktyce osiągnięć nauki pozwala zoptymalizować i ustandaryzować proces diagnostyki oraz leczenia chorób nowotworowych.

Innowacyjne Forum Medyczne jest inicjatywą, która przybliży powyższe cele poprzez:

  • rozwój, wdrażanie i promocję innowacyjnych technologii medycznych do praktyki klinicznej z wykorzystaniem infrastruktury i organizacji nowoczesnego ośrodka onkologicznego;
  • nowoczesną i profesjonalną dydaktykę przeddyplomową studentów Collegium Medium i Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy;
  • edukację podyplomowa lekarzy i innego personelu medycznego (w tym z zakresu fizyki i inżynierii biomedycznej);
  • integrację nauki z medycyną poprzez stworzenie warunków do prowadzenia badań naukowych prowadzących do postępu medycznego w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych;
  • stworzenie innowacyjnego i interdyscyplinarnego forum do dyskusji pomiędzy lekarzami, kadrą kierowniczą i uniwersytecką, naukowcami, personelem medycznym, jak również pacjentami;

 

IFM wyważa doskonałą synergię pomiędzy technologią, edukacją a dialogiem, co w kontekście medycyny onkologicznej jest procesem przynoszącym niezmiennie rezultaty w postaci najnowocześniejszych rozwiązań i coraz wyższej skuteczności prowadzonego w Centrum leczenia.