WIZYTA SEJMOWEJ I SENACKIEJ KOMISJI ZDROWIA

12 czerwca 2012r. w Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia oraz wizytacja przedstawicieli Senackiej Komisji Zdrowia.

Na spotkaniu debatowano na temat stanu polskiej onkologii. Zaprezentowany został również plan rozwoju Centrum Onkologii, jakim jest powstanie Innowacyjnego Forum Medycznego- platforma wymiany wiedzy pomiędzy doświadczonymi lekarzami i kadrą naukowo-badawczą.
Posłowie i senatorowie pozytywnie ocenili rozwój Centrum oraz prowadzone inwestycje, min. Park Aktywnej Rehabilitacji i Sportu. Wyrazili również poparcie dla projektu Innowacyjnego Forum Medycznego.

 

 

pokaż wszystkie nowości