Pierwszy Zakład w IFM

1 lipca 2014r w Innowacyjnym Forum Medycznym (IFM) powstał pierwszy z trzech planowanych zakładów. Nowo powstały Zakład Genetyki i Onkologii Molekularnej (ZGiOM), jest kierowany przez dr hab. n. med. Marzenę Annę Lewandowską, MBA. W IFM – ZGiOM już teraz prowadzone są badania z zakresu diagnostyki genetycznej oraz badania wdrożeniowe z zakresu medycyny translacyjnej.

Sekwencjonowanie genomu człowieka, pozwoliło na personalizację medycyny dzięki odkryciom zmian w DNA i RNA, które przyczyniły się do identyfikacji nowych biomarkerów prognostycznych i predykcyjnych. Jednocześnie wyniki z wysokoprzepustowych analiz uświadomiły nam, że sama najnowocześniejsza technologia, biologia molekularna czy medycyna translacyjna i data-mining bez interdyscyplinarnego połączenia zespołów i kształcenia kadry medycznej, może być kompletnie nieprzydatna w morzu informacji molekularnej.

Nauka

W myśl tej zasady, ZGiOM posiada zespół składający się z diagnostów laboratoryjnych, biotechnologów i biologów molekularnych, ściśle współpracujących z patomorfologami, onkologami oraz chirurgami.  Dzięki ścisłej współpracy nasze molekularne badania diagnostyczne jak i wdrożeniowe z zakresu medycyny translacyjnej są skuteczniejsze.

Analizy molekularne z zakresu medycyny translacyjnej obejmują zagadnienia związane z najczęściej występującymi chorobami nowotworowymi. Staramy się poznać i zrozumieć mechanizmy regulujące ekspresję genów m.in. związanych ze strukturą PNC, poprzez badania przestrzennej organizacji chromatyny, profilu metylacji czy ekspresji genów związanych z nowotworem prostaty. Ponadto chcemy wykorzystać nowe technologie w badaniach nad krążącymi we krwi pacjentów onkologicznych cząsteczkami mikro RNA czy analizy polimorfizmów pojedynczych nukleotydów z wykorzystaniem wysokoprzepustowych technologii.

Diagnostyka

Każdego dnia wykonujemy analizę nabytych zmiany nowotworowe pod kątem personalizacji leczenia onkologicznego. Nasza diagnostyka genetyczna obejmuje analizy molekularne mutacji somatycznych w genach  EGFR, BRAF, KRAS, NRAS, c-KIT i PDGFRA w celu kwalifikacji do terapii celowanej pacjentów odpowiednio z niedrobnokomórkowym rakiem płuca, czerniakiem, nowotworami jelita grubego oraz nowotworami podścieliskowymi przewodu pokarmowego (GIST).

Interdyscyplinarna współpraca z Zakładem Profilaktyki i Promocji Zdrowia, Zakładem Patologii Nowotworów i Patomorfologii, Poradnią Laryngologiczną oraz Oddziałem Klinicznym Ginekologii Onkologicznej pozwala nam na zaproponowanie pacjentom Centrum Onkologii kompleksowej diagnostyki wirusa brodawczaka ludzkiego ( HPV). ZGiOM prowadzi molekularną diagnostykę wirusa HPV zarówno na poziomie DNA jak i mRNA. Badanie na obecność wirusa DNA czy mRNA HPV pozwala jednocześnie określić w badanym materiale cytologicznym genotyp wirusa spośród 37 różnych typów: 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 (MM9), 81, 82 (MM4), 83 (MM7), 84 (MM8), IS39 oraz CP6108. W przypadku wykrytego zakażenia wirusem HPV o wysokim ryzyku onkogennym istnieje możliwość wykonania dodatkowego badania  oceniającego obecność transkryptów mRNA pięciu wysokoonkogennych genotypów HPV (16,18, 31,33, 45). Ocena DNA i mRNA wirusa HPV pozwala określić czy infekcja ma charakter przejściowy czy  przetrwały.

Badania cytogenetyczne guzów litych w ZGiOM obejmują metody cytogenetyki molekularnej – z zastosowaniem techniki fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH). Ocena amplifikacji genu HER-2 w raku sutka czy rearanżacji genu ALK w niedrobnokomórkowym raku płuca, jest narzędziem niezbędnym do kwalifikacji  pacjentów onkologicznych do leczenia anty-HER 2 czy kryzotynibem.

 

pokaż wszystkie nowości