Stawiamy na jakość badań genetycznych

O wysokiej jakości  wykonywanych badań genetycznych nabytych zmian nowotworowych przemawia  fakt że korzystamy tylko i wyłącznie z odczynników certyfikowanych CE-IVD po procesie walidacji przeprowadzonym w naszym Zakładzie. Ponadto, o wybitnej jakości naszych badan świadczą liczne certyfikaty łącznie z najwyższą notą uzyskaną w bieżącym roku podczas międzynarodowej oceny jakości analiz mutacji somatycznych (KRAS, NRAS i BRAF) w raku jelita grubego (20/20 punktów za  wyniki genotypowania i 4/4 punkty za raport  genetyczny nabytych zmian nowotworowych). Warto zauważyć, że średnia  ocena jakości w 133 laboratoriach z Unii Europejskiej  wykonujących analizy mutacji somatycznych w tkance nowotworowej była na poziomie 18.36/20 punktów z genotypowania i 3.3/4 punkty z oceny ostatecznego raportu genetycznego. Nasze wybitne wyniki wynikają z codziennej pracy interdyscyplinarnego zespołu diagnostów, patomorfologów i biologów molekularnych. Pozytywnie przeszliśmy również międzynarodową ocenę jakości badania molekularnego na obecność wirusa HPV (łącznie z genotypowaniem) oraz ocenę jakości badania techniką FISH: dla amplifikacji genu HER2 i rearanżacji genu ALK.

Codzienna współpraca diagnostów, patomorfologów, torakochirurgów, onkologów w naszych interdyscyplinarnych zespołach pozwoliła nam wyznaczyć standardy o znaczeniu klinicznym w diagnostyce molekularnej zmian somatycznych dla materiału histologicznego jak i cytologicznego z niskim odsetkiem komórek nowotworowych, co zostało opublikowane w latach 2011-2014.

Dalsze perspektywy

Badania wdrożeniowe z zakresu medycyny translacyjnej wykonywane w IFM – ZGiOM w przyszłości dadzą szansę na identyfikację nowych markerów predykcyjnych i prognostycznych w chorobach nowotworowych, co umożliwi skuteczniejsze diagnozowanie, monitorowanie oraz leczenie pacjentów onkologicznych.

pobierz formularz zgody na badania genetyczne (1832)

 

 

pokaż wszystkie nowości