NanoKnife® IRE na konferencji w naszym Centrum Onkologii

IFM jako część Centrum Onkologii bierze udział w wielu konferencjach naukowych. Na konferencji organizowanej 8 marca 2012 roku w sali seminaryjnej głównego budynku Centrum Onkologii zaprezentowane zostało narzędzie, dzięki któremu będzie możliwe zrewolucjonizowanie leczenia nowotworowego. Mowa o NanoKnife® IRE, a więc pewnego rodzaju „nóż elektryczny”, którego wykorzystanie będzie mieć ogromny wpływ na możliwości realizacji procesu leczenia onkologicznego. System NanoKnife to pierwsze i dotąd jedyne urządzenie wykorzystujące metodę IRE.

Sama IRE (nieodwracalna elektroporacja) jest rodzajem ablacji nie opartej o skrajne temperatury, stworzoną w celu precyzyjnego i efektywnego niszczenia niepożądanych tkanek miękkich. System NanoKnife® IRE jest pierwszym urządzeniem opartym na tej technologii, otwierającym nową generację sprzętu do miejscowej ablacji. Co ważne naczynia kolagenowe po zastosowaniu tego narzędzia pozostają nienaruszone.

System NanoKnife® IRE wytwarza serię mikrosekundowych impulsów elektrycznych w celu otwarcia „porów” w błonach komórkowych. Impulsy elektryczne są aplikowane za pośrednictwem kilku sond o kształcie igieł, umieszczanych wokół strefy ablacji pod kontrolą obrazu CT lub USG. W wyniku zastosowania odpowiedniego napięcia, otwarcie porów powoduje nieodwracalne uszkodzenie komórek, które obumierają, a ich pozostałości są usuwane przez układ chłonny. Procedura jest wykonywana w znieczuleniu ogólnym i wymaga blokady mięśni. Podczas gdy inne metody ablacji wykorzystują skrajne temperatury (ciepło lub zimno), powodujące nieodwracalne zniszczenie tkanek w obszarze poddanym ich działaniu.

pokaż wszystkie nowości