Breast Unit orężem w walce z nowotworem piersi

Breast Unit, to pracownia pogłębionej diagnostyki raka piersi. Jest wyposażona w cyfrowy ultrasonograf, mammograf i mammotom. Skupiliśmy urządzenia w jednym miejscu, dzięki czemu możemy wykonać wszystkie niezbędne badania jednego dnia.

W obecnym modelu pacjentka, u której wykryto podejrzane ognisko w piersi kierowana jest do etapu tzw. pogłębionej diagnostyki, w którym wykonuje się badanie USG i mammografię, w celu potwierdzenia obecności zmiany i wykonania radiologicznej oceny kwalifikującej Pacjentkę do obserwacji lub do weryfikacji (biopsji). Weryfikacja  może polegać na biopsji cienkoigłowej, biopsji skrawkowej,  biopsji próżniowej, lub biopsji chirurgicznej, w której zmiana jest usuwana w całości. Cały proces trwa od kilku dni do kilku tygodni, co wiąże się z potężnym stresem u osób prowadzonych w tym trybie.

Skupienie w jednym miejscu wszystkich niezbędnych urządzeń do wykonania pogłębionej diagnostyki powinno umożliwić zakończenie badań w ciągu jednego dnia. Taki był cel drugiego etapu modernizacji.

Przez wiele lat w diagnostyce raka piersi stosowano biopsję cienkoigłową i biopsję chirurgiczną. Pierwsza polega na pobraniu cienką igłą materiału do rozmazu cytologicznego, a druga polega na pobraniu całej zmiany do badania w trakcie niewielkiego zabiegu chirurgicznego. Wadą pierwszej metody jest skąpy materiał i niepewność czy został pobrany z właściwego miejsca podejrzanego ogniska. Liczy się tylko wynik dodatni (tj wykrycie nowotworu), przy czym zdarza się, że dodatni wynik biopsji cienkoigłowej bywa mylny (wynik fałszywie dodatni).  Biopsja chirurgiczna ma znaczenie zarówno w potwierdzeniu obecności raka jak i jego wykluczeniu, ale jest to niewielka operacja z całym bagażem obciążeń (pozostaje rana, zabieg jest stosunkowo duży). Od pewnego czasu coraz szerzej stosuje się biopsję skrawkową, w której za pomocą specjalnie skonstruowanej igły – nieco grubszej, lub wręcz grubej, pobierany jest skrawek ogniska, lub zostaje usunięte całe ognisko, bez operacji.

W Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i  Radiologii Interwencyjnej Centrum Onkologii  oddano do użytku pracownię wyposażoną w wykonane w technologii cyfrowej urządzenia: ultrasonograf, mammograf i mammotom. Ultrasonograf i mammograf są urządzeniami nowej generacji, są urządzeniami cyfrowymi pozbawionymi wad poprzedniej generacji opartej na obrazowaniu analogowym (klisze rentgenowskie, wywoływanie i utrwalanie filmów, brak możliwości korekty w przypadku niewłaściwego naświetlenia, itp.). Mammotom cyfrowy pozwala na usunięcie ogniska bez operacji pod kontrolą obrazu w technologii cyfrowej.

Dla lepszego zrozumienia zamysłu organizacyjnego przybliżymy nieco problematykę nowoczesnej, opartej na obserwacji wzrokowej weryfikacji wykrytych w badaniach przesiewnych podejrzanych ognisk w piersiach. Biopsja skrawkowa pod kontrolą USG lub mammografii jest znacznie szybsza, mniej inwazyjna i tańsza od często stosowanej biopsji chirurgicznej. Pobrany materiał pozwala na postawienie rozpoznania z najwyższą dokładnością, co przekłada się na szybkie wdrożenie odpowiedniego leczenia. Wybór metody monitorowania zabiegu zależy od wielu czynników, takich jak wielkość struktury, jej położenie w piersi, budowa i obecność mikrozwapnień. Podejrzane ognisko musi być widoczne. Najczęściej jest to nieostro odgraniczona masa o niejednorodnej budowie, różnej od budowy prawidłowych tkanek piersi. Jeśli jest widoczna w badaniu USG , pobranie materiału (skrawka) do badań wykonywane jest pod kontrolą obrazu ultrasonograficznego. Niemniej 30-40% wczesnych raków nie tworzy widocznej w USG masy, a ich lokalizacja oparta jest na obecności mikrozwapnień, które są doskonale widoczne w mammografii. Wówczas pobranie próbki wykonywane jest pod kontrolą obrazu rentgenowskiego – mammografii.

W etapie diagnostyki pogłębionej analizuje się wszystkie informacje, dotyczące obciążeń pacjentki, wyniki wykonanych badań oraz planowane jest dalsze postępowanie, w celu rozwiązania problemu.  Siłą rzeczy ten proces wymaga czasu. Z jednej strony jest to czas warunkowany dostępem do specjalisty, a z drugiej strony szybkością dostępu do niezbędnych badań. Breast Unit w Centrum Onkologii  skupia wszystkie potrzebne metody i specjalistów w jednym miejscu i w jednym czasie.


pokaż wszystkie nowości